Psikolink Nedir?

Psikoloji dünyasının geliştirdiği bilimsel bilgi ve uygulamaları online ortamlar vasıtasıyla bireylerin kullanımına sunarak bu doğrultuda kişisel gelişimlerine katkı sağlamayı amaçlayan dijital bir platformdur.

Neden Psikolink?

İnsan doğasını anlama bilimi olan Psikoloji’ye yönelik ilginin son yıllarda artış içinde olduğu gözlemlenmektedir. Modern dünyada insanın mutluluk ve başarı arayışı çeşitli yollarla devam etmektedir. Bu arayışta özellikle son yıllarda yapılan araştırma sonuçlarının da gösterdiği gibi insanın psikolojik/iç dünyası oldukça etkilidir. Bu etkinin anlaşılması ve her bireye yönelik yararlanılabilir kaynaklara dönüştürülmesi için pek çok yöntem yıllar içinde kullanılmıştır.

family-counseling
kids-girl-pencil-1093758-600x400

Psikolink'in Kapsamı Nedir?

PSİKOLİNK platformunda; insan doğasını tanımlayan ve açıklayan bilgileri içeren makaleler, bültenler, broşürler, afişler vb. her yaş grubuna yazılı ve görsel materyaller hazırlayarak; bireylerin kendilerini tanımalarına, anlamalarına ve başarı yolculuğunda onlara rehberlik edecek bir kütüphane oluşturulmuştur. Hazırlanan bu kütüphanedeki materyaller, araştırma ve uygulama sonuçları dikkate alınarak bilimsel sistematikle elde edilen bilgilerden titizlikle oluşturulmuştur.

Remote work

Ut ornare quisque blandit condimentum nec viverra habitant non. Consequat id leo bibendum enim, fringilla pulvinar volutpat fames. Ut fames ut sed lobortis nulla. In dui enim et pharetra gravida diam semper lectus tellus. Faucibus mi convallis.

Product release

Fames netus pretium massa lobortis sit metus et. Sit risus odio fermentum hac fames enim, ac, in. Neque lacus, consequat hendrerit potenti in tristique dictum. Tortor nec lorem et venenatis facilisis risus viverra nunc, eu. Eget suscipit vel amet.

Campaign planning

Diam bibendum scelerisque vel mauris magna. Iaculis interdum tincidunt eget nibh purus. Aliquet at sit morbi nisi volutpat fermentum scelerisque. Enim tincidunt eros sodales integer sapien. Eu ullamcorper egestas odio nunc faucibus. Sapien eu nunc sed facilisi luctus ac.

Psikolink'in Hedef Kitlesi

PSİKOLİNK her yaş grubundan bireyin gelişimini, iyi oluşunu ve başarısını hedeflemek ile birlikte, özellikle çocuk/ergen öğrenci grubuna odaklanmaktadır. Sistem yaklaşımı bağlamında, çocuk/ergen öğrenci grubunun gelişimine katkı sağlayan okul ruh sağlığı çalışanları, öğretmenler ve ebeveynler yazılı ve görsel materyallerle destekleyerek hedef kitlenin gelişimi amaçlanmaktadır.

Aynı zamanda, psikolojik yardım mesleğinde çalışan uzmanlara yönelik terapötik süreçte kullanabilecek oldukları çocuk/ergen/yetişkin ölçekleri, bu ölçeklerin konusu olan bilimsel bilgiler ve materyaller PSİKOLİNK’in içerik çalışması içinde bulunmaktadır. Bu bağlamda psikolojik yardım ihtiyacı olan her yaş grubu PSİKOLİNK’in hedef kitlesi içinde yer almaktadır.

Güvenilir

Bilimsel bir anlayış ve süreç işletilerek hazırlanan ölçeklerin uygulama sonuçlarına göre; bireylerin açık ve net bir şekilde kendilerini tanımlayan açıklamalar ve bu açıklamalara uygun pratik, yaşamda karşılığı olan bilimsel öneriler bireylere sunulmaktadır.

Psikolink'in İnsan Doğasına İlişkin
Çalışma Alanları

PSİKOLİNK, bireylerin kendilerini tanımaları ve ihtiyaçlarını bilmeleri için farklı psikososyal alanlara ilişkin ölçekler içermektedir. Bu ölçekler, bireylerin duygusal-sosyal, eğitsel-akademik ve mesleki-kariyer alanlarını kapsamaktadır.

Sıkça Sorulan
Sorular

Cevabı burada bulamadıysanız, hemen bize yazın

PSİKOLİNK platformunu kullanan öğrenci/birey; duygusal-sosyal, akademik-eğitsel ve mesleki-kariyer alanlarında yaşadığı problemi anlamak, bu problemi çözme konusunda pratik bilgiler sağlamak veya kendini geliştirmek istediği bir alanda bilimsel bilgilere ulaşmak için kendi yaş grubuna uygun olan ölçekleri kullanarak ölçek değerlendirmelerine ulaşabilmektedir. Ölçek değerlendirme sonuçlarına göre bireye pratik öneriler sunulmaktadır. Bu doğrultuda, PSİKOLİNK platformunda oluşturulan kütüphane kapsamında ilgili konuya yönelik bilimsel makale, afiş, broşür vb. kaynaklara ulaşarak kişisel gelişimini sağlamaya yönelik okumalar yapabilmektedir.

PSİKOLİNK-PROFİL çalışması kapsamında; öğrenciye/bireye uygulanan ölçeklerin sonucunda kişiye özel PSİKOLİNK PROFİLİ oluşturulmaktadır. Oluşturulan profiller duygusal-sosyal, akademik-eğitsel ve mesleki-kariyer alanlarını kapsayan ölçeklerin içeriği ile ilişkilidir. Zorluklarla baş edebilme, mutluluk, stresi yönetebilme, kişilerarası ilişkileri yönetebilme, akran baskısıyla baş edebilme, olumsuz bir durumda toparlanabilme, kırılganlıkla mücadele edebilme, sınav stresini yönetebilme, sınavlara hazır olabilme, verimli çalışabilme, baskın olan öğrenme stilini anlayabilme, dikkat ve motivasyonu uzun süre devam ettirebilme, meslek seçme yeterliliğini sağlayabilme, meslek tercihini zorlaştıran engellerle baş edebilme, meslekler için karar verebilme, hangi mesleğe yatkın olduğunu anlayabilme gibi başlıklar altında kişiye özel profiller çıkartılmaktadır. 

Psikolink
Yeni nesil rehberlikle tanışın